STOH

Přihlášení  nová registrace
English Deutsch Suomalainen Italiano Espanol

Op. Dr. Gonul Cimen

Celosemestrální turnajová liga - archiv LS 2019

Poznámka: toto je archiv výsledků ligy z letního semestru 2019, pro aktuální informace navštivte letošní ligu.

Letošní turnajová liga navazuje na 22 úspěšných půlročníků. Myšlenkou ligy je podpořit hráče, kteří se pravidelně účastní turnajů během semestru, ačkoli ne vždy se jim výrazněji daří. Za účast a umístění získávají hráči body a na konci semestru ti nejúspěšnější budou odměněni. Do ligy se není potřeba nijak přihlašovat, vstupuje do ní automaticky každý, kdo se zúčastní nějakého z turnajů, který je do Turnajové ligy zařazen. Zařazené turnaje najdete v tabulce výsledků níže.

Jak již bylo uvedeno výše, cílem Turnajové ligy je odměňovat pravidelné účastníky, a podle toho je také nastavena bodová tabulka, která vypadá následovně:

  • za 1. místo v turnaji: 3 body
  • za 2. místo v turnaji: 2.5 body
  • za 3. místo v turnaji: 2 body
  • za 4. - poslední místo v turnaji: 1 bod
  • za 4. místo při účasti 15+ hráčů v turnaji: 1.5 bodu
  • za 4. místo při současné účasti organizátora a 14+ hráčů v turnaji: 1.5 bodu
Výjimkou z tohoto bodování jsou turnaje hrané ve dvojicích nebo skupinách.

Zároveň platí podmínka, že v každé bodové skupině se vždy musí nacházet alespoň jeden hráč. Pokud tomu tak není, snižují se rozsahy pro dané body. Nejmenší počet hráčů je tedy 4. Pokud se turnaje nezúčastní alespoň 4 hráči, výsledky se nebudou počítat do ligy.

V případě shodného počtu bodů je prvním pomocným kritériem počet navštívených turnajů (čím více, tím lépe). Proto i poslední místo v turnaji znamená nepatrný posun k lepšímu díky započítané účasti na dalším turnaji. Pokud ani to nerozhodne, je druhým pomocným kritériem průměrné umístění v turnajích.

Aby nepřišli organizátoři turnajů zkrátka, i oni budou v naší Turnajové lize získávat body. Oproti minulým semestrům však dochází k drobné změně. Každý organizátor dostane za svůj turnaj rovné 2 body. Od aktivního organizátora přece očekáváme, že se bude účastnit pravidelně ;).
V případě současné účasti organizátora v turnaji, z důvodu doplnění do vhodného počtu hráčů, nebude jeho umístění vůbec počítáno, obdrží 2 body za organizaci a z výsledků se vyškrtne. Celkový počet hráčů turnaje bude počítán bez organizátora.
V závěru semestru se vždy koná slavnostní zakončení semestru a vyhlášení výsledků turnajové ligy. Během tohoto slavnostního aktu jsou vyhlášeni tři nejlepší účastníci naší ligy, každý z nich si odnáší poukázku na koupi hry dle vlastní volby. Navíc probíhá losování o další ceny - z ostatních účastníků Turnajové ligy, kteří se dostaví na slavnostní vyhlášení, je vylosován každým z vítězů další účastník, který obdrží menší cenu "útěchy". Navíc, účastník vylosovaný absolutním vítězem si také odnese poukázku na hru. Počet losů, které každý účastník bude mít v losovacím zařízení, je stanoven počtem účastí na turnajích. Proto neváhejte a choďte na turnaje, protože i když se vám nepodaří dosáhnout na stupně vítězů, zvýšíte tím šanci, že právě vás vylosuje vítěz a odnesete si také novou hru.


Konečné pořadí ligy

# Jméno R7 Di NS Sp Kl Celkem bodů Pom1 Pom2
1 Tomáš A. Kukal 2 2,5 2 1 3 10,50 4 37,2%
2 Tomáš Zahalka 3 3 1 1 8,00 4 32,3%
3 Vojtěch Kouřil 1 3 2,5 6,50 3 35,2%
4 Bianca Kovařová 2 1 2,5 1 6,50 3 54,6%
5 Štefan Hollán 1 1 2 2 6,00 4 38,5%
6 Martin Pejchar 2 1 1 1 1 6,00 4 88,5%
7 Matěj Červený 2,5 1 1 4,50 3 57,9%
8 Terulilinka 2,5 2 4,50 1 16,7%
9 Jíři Hovorka 2 1 1 4,0 3 68,1%
10 Štěpan 3 3,00 1 12,5%
11 Jane Paulas 1 1 2,00 2 66,7%
12 Pavel Krtička 1 1 2,00 2 70,8%
13 Petr Dubovec 1 1 2,00 2 88,2%
14 Martin Vít 1 1 2,00 2 91,7%
15 Jan Krkoška 2 2,00 0 #DIV/0!
16 Šimon Pajger 1 1,00 1 44,4%
17 Stephan 1 1,00 1 66,7%
18 Tomáš Omasna 1 1,0 1 75,0%
19 Jan Hinda 1 1,00 1 91,7%
MOTTO:
Kdo si hraje, nezlobí!

Děkujeme

Logo Studentské unie
Logo ČVUT
Logo FSP
Logo Mensa
Logo Paluba
Logo klubu Silicon hill
Logo klubu IAESTE
Logo klubu Čajovna
Logo Svět deskových her
Logo MINDOK
Logo Albi
Logo REX
Logo Trapcatch
Logo Hrajeme
© STOH - klub STOlních Her
2004-2022, Zájmový klub Studentské unie ČVUT
Všechna práva vyhrazena

Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.