Přihlášení na turnaj

Žádný tunaj není naplánován!
Z turnaje je možné se kdykoliv až do data uzávěrky odhlásit.
Po uzávěrce bude sestaven pořadník. Pokud zájem překročí kapacitu, zájemcům „pod čarou“ bude zaslán informační email.
Pořadník bude sestavován především podle data přihlášení na turnaj. Na některých turnajích mohou být zvýhodněni řádní členové klubu STOH.
Hříšníci, kteří se neodhlásí a na turnaj nedostaví, budou znevýhodněni v pořadí při dalších turnajích.
Systém zaznamenává pořadí přihlášených zájemců, nedoporučujeme proto se zbytečně odhlašovat a zase přihlašovat, ztrácíte tím nabyté pořadí.